From 1 - 10 / 82
  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne głównych lotnisk, 2017 r.". Usługa udostępnia strategiczne mapy akustyczne cywilnych głównych lotnisk w Polsce, o ruchu powyżej 50 tys. operacji lotniczych rocznie. Zbiór tworzony na potrzeby raportowania z 2002/49/WE - dyrektywa hałasowa. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2002/49/WE, w zakresie DF 4 i DF 8, z roku 2017 (aktualizacja danych: październik 2018). Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF1 i DF5): aglomeracje (zasięg, populacja), 2015 r.". Usługa udostępnia lokalizację aglomeracji rozumianych jako obszar zurbanizowany, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób (dane zawierają m.in. granice aglomeracji oraz informacje o liczbie ludności). Zbiór tworzony na potrzeby raportowania z 2002/49/WE - dyrektywa hałasowa. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2002/49/WE, w zakresie DF 1 i DF 5, z roku 2015 (aktualizacja danych: sierpień 2020). Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF1 i DF5): główne drogi (osie), 2015 r.". Usługa udostępnia lokalizację głównych dróg (osie), o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Zbiór tworzony na potrzeby raportowania z 2002/49/WE - dyrektywa hałasowa. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2002/49/WE, w zakresie DF 1 i DF 5, z roku 2015 (aktualizacja danych: październik 2018). Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów.

  • Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych "Obiekty Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych". Usługa udostępnia lokalizacje obiektów (zakładów) zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych, które posiadają zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zbiór tworzony na potrzeby raportowania z Dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2006/21/WE za okres 01.05.2014r - 30.04.2017 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne głównych lotnisk, 2017 r.". Usługa udostępnia strategiczne mapy akustyczne cywilnych głównych lotnisk w Polsce, o ruchu powyżej 50 tys. operacji lotniczych rocznie. Zbiór tworzony na potrzeby raportowania z 2002/49/WE - dyrektywa hałasowa. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2002/49/WE, w zakresie DF 4 i DF 8, z roku 2017 (aktualizacja danych: październik 2018). Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF1 i DF5): główne drogi (osie), 2015 r.". Usługa udostępnia lokalizację głównych dróg (osie), o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2002/49/WE, w zakresie DF 1 i DF 5, z roku 2015 (aktualizacja danych: październik 2018). Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania dla zharmonizowanego zbioru danych "Ewidencja Pożarów Lasów". Baza zawiera podstawowe dane o zaistniałych pożarach lasu i terenów niezagospodarowanych (bez względu na formę ich własności) pochodzące z trzech różnych źródeł (Państwowej Straży Pożarnej, PGL Lasy Państwowe i parków narodowych) w latach 2007-2016. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów.

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne głównych dróg - wskaźnik LDWN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla głównych dróg, o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy, dla wskaźnika LDWN (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej). Dane opracowane zostały przez zarządzających głównymi drogami. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne głównych dróg - wskaźnik LN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla głównych dróg o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy, dla wskaźnika LN (wskaźnik hałasu w porze nocnej. Dane opracowane zostały przez zarządzających głównymi drogami. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne głównych dróg - wskaźnik LN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla głównych dróg o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy, dla wskaźnika LN (wskaźnik hałasu w porze nocnej. Dane opracowane zostały przez zarządzających głównymi drogami. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów.