From 1 - 10 / 82
  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne głównych dróg - wskaźnik LN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla głównych dróg o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy, dla wskaźnika LN (wskaźnik hałasu w porze nocnej. Dane opracowane zostały przez zarządzających głównymi drogami. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji - przemysł, wskaźnik LDWN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla aglomeracji, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch lotniczy, dla wskaźnika LDWN (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej). Dane opracowane zostały przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji - ruch lotniczy, wskaźnik LN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla aglomeracji, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch lotniczy, dla wskaźnika LN (wskaźnik hałasu w porze nocnej). Dane opracowane zostały przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji - przemysł, wskaźnik LDWN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla aglomeracji, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch lotniczy, dla wskaźnika LDWN (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej). Dane opracowane zostały przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów.

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji - przemysł, wskaźnik LDWN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla aglomeracji, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest przemysł, dla wskaźnika LDWN (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej). Dane opracowane zostały przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji - przemysł, wskaźnik LN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla aglomeracji, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest przemysł, dla wskaźnika LN (wskaźnik hałasu w porze nocnej). Dane opracowane zostały przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów.

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne aglomeracji - ruch drogowy, wskaźnik LN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla aglomeracji, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. osób. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy, dla wskaźnika LN (wskaźnik hałasu w porze nocnej). Dane opracowane zostały przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF4 i DF8): Strategiczne mapy akustyczne głównych kolei - wskaźnik LDWN, 2017 r.". Usługa udostępnia mapy akustyczne dla głównych linii kolejowych, o ruchu powyżej 30 000 przejazdów pociągów rocznie. Dane zawierają informację o obszarach narażonych na określony poziom dźwięku wywołany hałasem, którego źródłem jest ruch kolejowy, dla wskaźnika LDWN (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej). Dane opracowane zostały przez zarządzających koleją. Dane podlegały raportowaniu do Komisji Europejskiej w 2017 r., zgodnie z założeniami Dyrektywy 2002/49/WE (DF 4 i DF 8) - dyrektywa hałasowa. Aktualizacja danych, przekazanych do Komisji Europejskiej, została wykonana w październiku 2018 r. Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów.

  • Usługa przeglądania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF1 i DF5): główne koleje (osie), 2015 r.". Usługa udostępnia informację o położeniu głównych linii kolejowych (osie), o ruchu powyżej 30 000 przejazdów składów pociągów rocznie. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2002/49/WE, w zakresie DF 1 i DF 5, z roku 2015 (aktualizacja danych: październik 2018). Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service). Usługa wykorzystuje interfejs WMS OGC w wersji 1.3.0.

  • Usługa pobierania zbioru danych "Dyrektywa Hałasowa (DF1 i DF5): główne koleje (osie), 2015 r.". Usługa udostępnia informację o położeniu głównych linii kolejowych (osie), o ruchu powyżej 30 000 przejazdów składów pociągów rocznie. Dane pochodzą ze sprawozdania z wykonania dyrektywy 2002/49/WE, w zakresie DF 1 i DF 5, z roku 2015 (aktualizacja danych: październik 2018). Usługa wykorzystuje interfejs WFS OGC w wersji 2.0. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do obiektów.